Phụ kiện được in 3D dành cho xe mô hình mô tô, ô tô và các dòng mô hình khác cần độ chế mô hình
- Chất liệu: nhựa đúc 3D
- Tỉ Lệ: mô tô 1:12
Công dụng : các phụ kiện dùng để độ cho mô hình mô tô 1:12

PHỤ KIỆN IN 3D

Bộ lọc sản phẩm

 Mô hình lon pô có lưới PK340  Mô hình lon pô có lưới PK340
69,000₫