ĐỒ CHƠI LẮP GHÉP Nói sơ qua về lắp ráp đồ chơi thì chúng là một dạng món đồ chơi được ghép từ những mảnh ghép nhỏ, có hình khối cùng hoặc khác kích thước, để tạo dựng nên một mô hình như xe ô tô ,mô tô .... và các mô hình khác....

ĐỒ CHƠI LẮP GHÉP

Bộ lọc sản phẩm