Gồm các vật dụng hỗ trợ cho việc lắp ráp và hoàn thiện xe mô hình VD: kềm, nhíp, lọ đựng sơn, súng sơn,...

Phụ kiện mô hình

Bộ lọc sản phẩm