Các vật dụng cần thiết khi độ xe mô hình: Keo dán các part của xe, Dung dịch thinner pha sơn, Dung dịch làm mềm decal, Dung dịch tẩy rửa cọ 

 

KEO - DUNG DỊCH

Bộ lọc sản phẩm