Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Danh sách hàng Pre order tại Autono1 shop

 

Nhận đặt trước Maserati MC20 1:24 hãng Double Horse

Giá order A,B,C #280k.

Giá bán lẻ khi hàng về #359k.

Dự kiến giao hàng sau 3 tuần nữa.

 

Nhận đặt trước Ferrari FXX K Evo 1:24 hãng Jiaya Model

Giá order A,B,C #280k.

Giá bán lẻ khi hàng về #359k.

Dự kiến giao hàng sau 3 tuần nữa.

Nhận đặt trước Apollo Project Evo 1:24 hãng Alloy Model

Giá order A,B,C #280k.

Giá bán lẻ khi hàng về #359k.

Dự kiến giao hàng sau 3 tuần nữa.

Nhận đặt trước Land Rover Defender 110 1:18 hãng Alloy Model

Giá order A,B,C #599k.

Giá bán lẻ khi hàng về #749k.

Dự kiến giao hàng sau 3 tuần nữa.

 

Nhận đặt trước Bentley Mulsane 2020 1:24 hãng Chezhi Model

Giá order A,B,C #280k.

Giá bán lẻ khi hàng về #359k.

Dự kiến giao hàng sau 3 tuần nữa.

Nhận đặt trước Toyota Crow 1:24 hãng Jinlifang Model

Giá order A,B,C #280k.

Giá bán lẻ khi hàng về #359k.

Dự kiến giao hàng sau 3 tuần nữa.

Nhận đặt trước Toyota Highlander 1:24 hãng Jinlifang Model

Giá order A,B,C #280k.

Giá bán lẻ khi hàng về #359k.

Dự kiến giao hàng sau 3 tuần nữa.

Nhận đặt trước Lamborghini Essenza Scv12 1:32 hãng XHD models

Giá order A,B,C #280k.

Giá bán lẻ khi hàng về #359k.

Dự kiến giao hàng sau 3 tuần nữa.