Biển số cho mô hình ô tô, mô tô là một phụ kiện đi kèm không thiếu trên 1 chiếc xe mô hình làm tăng tính chân thật của sản phẩm. Ô Tô 1:32 1:24 1:18 - Mô Tô 1:18 1:12. Chất liệu: Giấy. Cách sử dụng: gỡ lớp keo phía sau biển số, dán vào vị trí số trên mô hình

BIỂN SỐ

Bộ lọc sản phẩm