Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350

SKU: PK350A
249,000₫
LOẠI:

Mô tả

####

PHỤ KIỆN ĐỘ ỐC TITAN CHO XE MÔ HÌNH NHIỀU TỈ LỆ PK350

PHỤ KIỆN ĐỘ ỐC TITAN CHO XE MÔ HÌNH NHIỀU TỈ LỆ

- Chất liệu: NHỰA

-  CÁCH DÙNG: DÙNG KỀM CẮT RA, VÀ GẮN VÀO VỊ TRÍ CẦN GẮN BẰNG KEO CHUYÊN DỤNG

- Khi mua sẽ nhận được 1 vỉ gồm nhiều cỡ ốc

- CÓ 6 MÀU : 5 MÀU, XANH TÍM, XANH DƯƠNG, VÀNG, ĐỎ, XANH LÁ 

5 MÀU:

XANH TÍM:

XANH DƯƠNG:

XANH LÁ:

VÀNG:

ĐỎ:

####

####

####

 

- CÓ 6 MÀU : 5 MÀU, XANH TÍM, XANH DƯƠNG, VÀNG, ĐỎ, XANH LÁ 

5 MÀU:

XANH TÍM:

XANH DƯƠNG:

XANH LÁ:

VÀNG:

ĐỎ:

 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350
 Phụ kiện độ ốc titan cho xe mô hình nhiều tỉ lệ PK350