Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216

SKU: 8216A
869,000₫
LOẠI:

Mô tả

Mô hình xe Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216

Được mô phỏng dựa trên xe thật, với nhiều tính năng đặc biệt của dòng mô hình 
1. Chất liệu

Đầu xe bằng kim loại, thân xe bằng kim loại, lốp cao su

2. Kích thước

Dài 46cm

3. Chức năng

Thùng xe nâng được, bánh xe kéo trớn, có đèn nhạc

 

 

 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216
 Mô hình xe tải Mercedes vận chuyển xe - xe cứu hộ Hytruck 46cm tỉ lệ 1:24 Hengteng model 8216