Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068

SKU: MT068A
369,000₫
Màu sắc:

Mô tả

Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068

1. Kích thước:

- Xe có tỉ lệ 1/12 (Nhỏ hơn kích thước thật 12 lần)

- Kích thước: dài 17cm, ngang 7cm , cao 9.7cm

2. Chi tiết và chất liệu:

- Xe được làm bằng nhựa, chi tiết bình xăng bằng kim loại

- Xe có ben nâng đi kèm

3. Tương tác:

- Xe quay bánh được, phuộc sau nhún được, đánh lái được

- Xe có chống nghiêng

#mohinhmoto #RC8C #KTM #mohinhmoto #mohinhRC8C #mohinhKTM #mohinhxe #xemohinh #mohinhtinh #xemohinhtinh #dochoigiare #mohinhkimloai #mohinhthunho #mohinhsieuxe #mohinhtilenho #autono1 #shopautono1 #shopbamohinh #banmohinhtinh #xemohinhtinh #carshop #diecastshop #doxemohinh #xecodennhac #dochoimohinh #xetinh 

 

 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068
 Mô hình xe KTM RC 8C tỉ lệ 1:12 Welly MT068