Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A

SKU: D022A
999,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập 1:12 Autono1 Joycity D022A

Xe được độ từ BMW S1000RR của Joycity gồm các chi tiết như:

- Phủ bóng toàn bộ xe

- Kính hậu đã được cắt và sơn lại để dấu vết cắt kính

- Sơn lại các chi tiết

- Độ dây thắng trước 

- Lên tem decal do Autono1 thiết kế

- Độ pô AUSTIN RACING, cổ pô được sơn titan

- Các chi tiết ốc đươc chấm titan

 

 

 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A
 Mô hình xe độ BMW S1000RR Cá Mập độ pô tỉ lệ 1:12 Autono1 Joycity D022A