Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264

SKU: 3264A Hết hàng
549,000₫
HÃNG XE:
PHÂN KHÚC:
Màu sắc:

Mô tả

####

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 3264
Được mô phỏng dựa trên xe thật, với nhiều tính năng đặc biệt của dòng mô hình
 

1. Chất liệu

- KIM LOẠI


2. Kích thước
Dài ~ 20cm x Rộng ~ 6cm x Cao ~ 5cm


3. Công Dụng
Chiếc xe có thiết kế như thật với những đường nét mô phỏng chi tiết, được sơn tĩnh điện tinh tế rất phù hợp để trưng bày ở phòng khách, phòng làm việc, showroom...

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 625045 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 3264

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH TRÁNG ĐƯỜNG NHỰA XANH 1:40 KAIDIWEI 3264

 

####
####
####

 

 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264
 Mô hình xe công trình tráng đường nhựa xanh 1:40 kaidiwei 3264