Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472

SKU: 6472A
729,000₫
PHÂN KHÚC:
Màu sắc:

Mô tả

####

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG BABY BLUE 1:55 KAIDIWEI 6472

 

Được mô phỏng dựa trên xe thật, với nhiều tính năng đặc biệt của dòng mô hình 

Xe được là từ kim loại

Kích thước

Dài ~ 24cm x Rộng ~ 5cm x Cao ~ 8cm - vương cần dài 78cm

                           Trọng lượng xe ~ 800g

Trục có thể kéo dài ra

Xe có thể mở các chức năng để bơm bê tông

Mẫu xe CÔNG TRÌNH BƠM BÊ TÔNG 1:55 hiện có 2 màu là WHITE RED

MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984MÔ HÌNH XE CÔNG TRÌNH- BƠM BÊ TÔNG RED 1:55 KADIWEI 4984

####

####

####

 

 

 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472
 Mô hình xe công trình- bơm bê tông bằng kim loại tỉ lệ 1:55 625025 Kaidiwei 6472