Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

SKU: DE010A
9,000₫
LOẠI:

Mô tả

####

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

- Chất liệu: Giấy in cực nét 2 mặt

- Kích thước: tỷ lệ tất cả mô hình phù hợp để trưng bày ,1 cọc khoảng 15 tờ

- GIÁ 9K/CỌC

- Tương tác: Có thể trưng bày chung với showroom, diorama, nhân vật,...

- Lưu ý:

+ Sản phẩm chỉ là mô hình thu nhỏ để trưng bày, không phải là tiền thật. 

 

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

####

####

####

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

 

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010

 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010
 Mô hình tiền giấy Châu Âu Euro cho mô hình kích thước 3x1,5cm DE010