Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

SKU: DE011A Hết hàng
19,000₫
LOẠI:

Mô tả

####

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

- Mô hình được in nhãn rất rõ ràng

- Chất liệu: Nhựa

- Chiều cao: Khoảng 3.6cm ( tùy vào sản phẩm )

- Tương tác: Dành cho trang trí ở mô hình showroom, diorama...hoặc trưng bày với các nhân vật 

- Sản phẩm được làm sát với thực tế, độ chân thật cao

Lưu ý: Không phải là đồ chơi! Có các Bộ Phận Nhỏ! Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi!

- Nếu khách hàng mua số lượng nhiều, sẽ có ưu đãi

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

####

####

####

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

 

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011

 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011
 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011
 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011
 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011
 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011
 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011
 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011
 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011
 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011
 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011
 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011
 Mô hình rượu mini trang trí showroom, diorama 1 cặp có ly DE011