Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

SKU: DE013A
5,000₫
LOẠI:

Mô tả

####

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

- Mô hình được in nhãn rất rõ ràng

- Chất liệu: Nhựa

- Chiều cao: Khoảng 3.6cm ( tùy vào sản phẩm )

- Tương tác: Dành cho trang trí ở mô hình showroom, diorama...hoặc trưng bày với các nhân vật 

- Sản phẩm được làm sát với thực tế, độ chân thật cao

Lưu ý: Không phải là đồ chơi! Có các Bộ Phận Nhỏ! Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi!

- Nếu khách hàng mua số lượng nhiều, sẽ có ưu đãi

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

####

####

####

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

 

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013

 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013
 Mô hình rượu Chivas mini trang trí showroom, diorama DE013