Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình máy bay ném bơm động cơ phản lực Xian H-6K có đèn có âm thanh MB22019

SKU: MB22019
279,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

 Mô hình máy bay ném bơm động cơ phản lực Xian H-6K có đèn có âm thanh MB22019
 Mô hình máy bay ném bơm động cơ phản lực Xian H-6K có đèn có âm thanh MB22019
 Mô hình máy bay ném bơm động cơ phản lực Xian H-6K có đèn có âm thanh MB22019
 Mô hình máy bay ném bơm động cơ phản lực Xian H-6K có đèn có âm thanh MB22019
 Mô hình máy bay ném bơm động cơ phản lực Xian H-6K có đèn có âm thanh MB22019
 Mô hình máy bay ném bơm động cơ phản lực Xian H-6K có đèn có âm thanh MB22019