Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

SKU: DE022A
15,000₫
LOẠI:

Mô tả

####

Mô hình chậu cây trưng bày trang trí showroom,diorama DE027

- Kích thước ~ 2,5 - 3,5cm
- Trọng lượng: ~2g
- Chất liệu: nhựa
- Màu sắc: Nhiều màu, nhiều loại cây khác nhau
- Tương tác đặc biệt : Có thể để trưng trong môi trường nước, như hồ cá, hồ thủy sinh....
- Dùng để trang trí để bàn, phụ kiện trang trí tiểu cảnh Terrarium, tạo điểm nhấn cho tiểu cảnh, cây cảnh, trang trí tiểu cảnh, đồ chơi xe hơi, tượng cho ô tô, trang trí chậu cây cảnh phong thủy, cây cảnh để bàn, làm quà tặng lưu niệm…
- Shop có bán nhiều loại phụ kiện, cây cảnh nhỏ để trưng mô hình... Xem tại đây

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

####

####

####

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

 

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022

 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022
 Mô hình chậu cây sen đá min trưng bày trang trí showroom,diorama DE022