Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

SKU: DE021A
9,000₫
LOẠI:

Mô tả

####

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

- Mô hình được in nhãn rất rõ ràng

- Chất liệu: Nhựa

- Chiều cao: Khoảng 3.6cm ( tùy vào sản phẩm )

- Tương tác: Dành cho trang trí ở mô hình showroom, diorama...hoặc trưng bày với các nhân vật 

- Sản phẩm được làm sát với thực tế, độ chân thật cao

Lưu ý: Không phải là đồ chơi! Có các Bộ Phận Nhỏ! Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi!

- Nếu khách hàng mua số lượng nhiều, sẽ có ưu đãi

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

 

####

####

####

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

 

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021

 

 Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021
 Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021
 Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021
 Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021
 Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021
 Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021
 Mô hình chai rượu vang trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE021