Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

SKU: DE019A
5,000₫
LOẠI:

Mô tả

####

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

- Mô hình được in nhãn rất rõ ràng

- Chất liệu: Nhựa

- Chiều cao: Khoảng 3.6cm ( tùy vào sản phẩm )

- Tương tác: Dành cho trang trí ở mô hình showroom, diorama...hoặc trưng bày với các nhân vật 

- Sản phẩm được làm sát với thực tế, độ chân thật cao

Lưu ý: Không phải là đồ chơi! Có các Bộ Phận Nhỏ! Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi!

- Nếu khách hàng mua số lượng nhiều, sẽ có ưu đãi

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

 

####

####

####

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

 

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019

 

 Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019
 Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019
 Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019
 Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019
 Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019
 Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019
 Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019
 Mô hình chai bia trang trí cho mô hình showroom,garage,kitchen DE019