Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Lacquer gx121 clear rouge sơn mô hình màu đỏ sáng trong suốt 10ml Mr.Hobby GX121

SKU: GX121
80,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

####

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

Xuất xứ: Nhật Bản
Hãng sản xuất: Mr.Hobby
- Màu:  ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT (CLEAR ROUGE)
Mã màu: GX-121
Công dụng: Sơn chi tiết xe
- Gốc LACQUER , thể tích 18ml
- Để dùng cho súng phun, pha với nước theo tỷ lệ 1 sơn : 1-1,5 nước pha. Tỉ lệ 1 sơn : 0,5-1 nước pha dành cho sơn cọ
- Nước pha khuyên dùng: Mr.Hoppy T104 ( dùng cho súng phun ) - Mr.Hoppy T108 ( dùng cho cọ, súng phun )
Phù hợp: Nhựa của mô hình kit
Không phù hợp: Kim loại, Resin và nhựa ABS

 

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

####

####

####

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

LACQUER GX121 CLEAR ROUGE SƠN MÔ HÌNH MÀU ĐỎ SÁNG TRONG SUỐT 10ML MR.HOBBY S191

 

 Lacquer gx121 clear rouge sơn mô hình màu đỏ sáng trong suốt 10ml Mr.Hobby GX121
 Lacquer gx121 clear rouge sơn mô hình màu đỏ sáng trong suốt 10ml Mr.Hobby GX121
 Lacquer gx121 clear rouge sơn mô hình màu đỏ sáng trong suốt 10ml Mr.Hobby GX121
 Lacquer gx121 clear rouge sơn mô hình màu đỏ sáng trong suốt 10ml Mr.Hobby GX121
 Lacquer gx121 clear rouge sơn mô hình màu đỏ sáng trong suốt 10ml Mr.Hobby GX121
 Lacquer gx121 clear rouge sơn mô hình màu đỏ sáng trong suốt 10ml Mr.Hobby GX121
 Lacquer gx121 clear rouge sơn mô hình màu đỏ sáng trong suốt 10ml Mr.Hobby GX121