Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1

SKU: PK377A
359,000₫
LOẠI:

Mô tả

Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1

1.Chât liệu 

- Nhựa PVC tổng hợp, độ bền cao

2.Kích thước ( D x R x C )

 26.9 x 15 x 14.1 cm

3.Công dụng

- Gara để được 1 xe mô hình tỉ lệ 1:24

4. Bộ sản phẩm gồm :

+ Gồm 4 mặt PVC lắp ghép có in hình

+ 2 tấm mica

+ Có bộ đèn

 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1
 Hộp trưng bày PVC bãi đỗ 1 xe tỉ lệ 1:24 có đèn - có mica 26.9x15x14.1cm PK377 124-1