Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240

SKU: PK385A
399,000₫
LOẠI:

Mô tả

Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240

1.Chât liệu 

- Gỗ ép công nghiệp

2.Kích thước ( D x R x C )

- 29.5 x 18.5 x 14.2 cm 

3.Công dụng

- Để trưng bày mô hình tỉ lệ 1:24

4. Bộ sản phẩm gồm :

+ Gồm các mặt gỗ gỗ rời như hình

+ Có đèn gắn sẵn vào 1 mặt gỗ

+ Dây cắm đèn

 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240
 Hộp trưng bày gỗ bãi đỗ 1 xe ô tô tỉ lệ 1:24 - có đèn 29.5x18.5x14.2cm PK385 770240