Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

SKU: DE017A
49,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

####

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

- Mô hình hộp carton combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

- Kích thước: tùy theo mẫu hộp trong combo

- Chất liệu: Sản phẩm Handmade từ giấy, có thể tháo ra và lắp lại để cho ra thành phẩm hộp carton

- Thông số kỹ thuật: phù hợp mô hình 1/12, 1/8,1/9, 1/6, 1/10

- Thông tin cảnh báo (nếu có): không nên cho trẻ em từ 0-6 tuổi sử dụng,sản phẩm chỉ là mô hình, không ăn được.

- Tương tác: mô hình trang trí cho showroom, diorama...

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

####

####

####

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

 

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017

 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017
 Combo 5 mô hình thùng giấy carton gói hàng TẶNG băng keo và bill trang trí showroom, diorama DE017