Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Combo 10 gói hút ẩm cho tủ kệ trung bày mô hình 8092

SKU: 8092
15,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

####


COMBO 10 GÓI HÚT ẨM CHO TỦ KỆ TRUNG BÀY MÔ HÌNH 8092

- Công dụng : dùng để trong những hộp mica để hút ẩm không bị nấm mốc, và ẩm , để bảo vệ những mô hình được trưng trong hộp

COMBO 10 GÓI HÚT ẨM CHO TỦ KỆ TRUNG BÀY MÔ HÌNH 8092

COMBO 10 GÓI HÚT ẨM CHO TỦ KỆ TRUNG BÀY MÔ HÌNH 8092

COMBO 10 GÓI HÚT ẨM CHO TỦ KỆ TRUNG BÀY MÔ HÌNH 8092

COMBO 10 GÓI HÚT ẨM CHO TỦ KỆ TRUNG BÀY MÔ HÌNH 8092

####

####

####

COMBO 10 GÓI HÚT ẨM CHO TỦ KỆ TRUNG BÀY MÔ HÌNH 8092

 

COMBO 10 GÓI HÚT ẨM CHO TỦ KỆ TRUNG BÀY MÔ HÌNH 8092

COMBO 10 GÓI HÚT ẨM CHO TỦ KỆ TRUNG BÀY MÔ HÌNH 8092

COMBO 10 GÓI HÚT ẨM CHO TỦ KỆ TRUNG BÀY MÔ HÌNH 8092

 Combo 10 gói hút ẩm cho tủ kệ trung bày mô hình 8092
 Combo 10 gói hút ẩm cho tủ kệ trung bày mô hình 8092
 Combo 10 gói hút ẩm cho tủ kệ trung bày mô hình 8092
 Combo 10 gói hút ẩm cho tủ kệ trung bày mô hình 8092
 Combo 10 gói hút ẩm cho tủ kệ trung bày mô hình 8092
 Combo 10 gói hút ẩm cho tủ kệ trung bày mô hình 8092