Mua hàng, tích lũy doanh số nhận thẻ VIP để giảm 15% khi mua hàng

Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420

SKU: PK420
99,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
.Thông tin sản phẩm:
- 1 kềm
- 1 búa đầu nhựa
- 1 bộ 3 tua vít lớn 
- 1 nhíp đầu nhọn 
- 1 bộ 3 tua vít nhỏ
- 2 tấm giữ ốc
 
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420
 Bộ dụng cụ độ sửa chữa kềm vít tách part mô hình 16 món PK420