Giỏ hàng

Quy định tặng card voucher giảm giá năm 2020

  • Tất cả hóa đơn( trực tiếp và giao hàng) có giá trị dưới 500.000 vnđ sẽ gởi kèm 1 card SALE10 hoặc 1 card FS20 và 1 card chính sách shop
  • Tất cả hóa đơn( trực tiếp và giao hàng) có giá trị trên 500.000 vnđ sẽ gởi kèm 1 card SALE50 1 card chính sách shop

Lưu ý:

  • BẮT BUỘC TẤT CẢ HÓA ĐƠN phải bỏ card. Với hóa đơn đi tỉnh cần chụp ảnh khi đóng hàng
  • Với đơn trực tiếp, sau khi thanh toán hóa đơn đang mua xong thì mới gởi card voucher tặng. Không áp dụng vô hóa đơn hiện tại.
  • Card chỉ có giá trị sử dụng trên 1 hóa đơn và không tính cho các sản phẩm đã giảm giá.
  • Khi khách mua hàng có card SALE10 ( giảm 10%) hoặc SALE50 ( giảm 50k) nhân viên nhận lại card, giảm giá và ghi chú vô hóa đơn.
  • Card có giá trị sử dụng trong năm 2020.
  • Card áp dụng sale cho tất cả sản phẩm không giảm giá.
  • Trưởng ca sẽ kiểm tra toàn bộ hóa đơn giao hàng để đảm bảo tất cả hóa đơn đã bỏ card

 

Facebook Instagram Youtube Top